หน้าแรก
บุคลากร
        อาจารย์ประจำ
        อาจารย์พิเศษ
        เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
        สำหรับอาจารย์
        สำหรับนิสิต
        สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
        ปริญญานิพนธ์
       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
       สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
                                                                                            ภาพกิจกรรม YouTube
           30/07/2554    ภาพบรรยากาศการทำบุญ ณ วัดใหม่ยายนุ้ย วันที่ 15 ก.ค. 2554   
           26/06/2554    ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช  
           26/06/2554    กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องไอที วันที่ 19 มิ.ย.2554  
           20/06/2554    พิธีไหว้ครูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2554) วันที่ 16 มิ.ย.2554  
           10/06/2554    ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 พ.ค. 2554   
           10/06/2554    การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2554)  
           10/06/2554    การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2554) 
           30/03/2554    โครงการ IT ร่วมแรงแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 มี.ค.54   
           15/09/2553    โครงการอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ   
           30/07/2553    โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อกับกฟผ. (1/2553) วันที่ 18 ก.ค.2553   
           23/06/2553    พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2553) วันที่ 17 มิ.ย.2553   
           03/06/2553    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2553
           02/06/2553    การประชุมชี้แจงระเบียบต่างๆ สำหรับอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 1/2553
           01/06/2553    ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2553
           09/03/2553    ศึกษาดูงานบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด มหาชน วันที่ 9 มี.ค. 2553 ..
           01/02/2553    งานสัมมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2/2552 ..
           20/09/2552    โครงการวางแผนกลยุทธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
           30/03/2552    การศึกษาดูงานสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำที่จังหวัดชลบุรี วันที่ 24 มี.ค. 2552 ..
           21/03/2552    การประชุมสรุปผลการจัดงานสัมมนาฯ ของปีการศึกษา 2/2551 ..
           21/03/2552    อาจารย์และนิสิตเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดนาคปรก ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 52
           01/03/2552    งานสัมมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2/2551 ..
         10/10/2551   บรรยากาศการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             ปีการศึกษาที่ 2/2551 ภาคปกติ .. 
         30/09/2551   ภาพบรรยากาศการสอบการขออนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์ครั้งที่ 1 .. 
         25/09/2551   ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ .. 
         23/08/2551   ภาพบรรยากาศการงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 .. 
         11/06/2551   ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             ปีการศึกษาที่ 1/2551 ภาคกศ.พ.. 
         06/06/2551   ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             ปีการศึกษาที่ 1/2551 ภาคปกติ .. 
         10/05/2551   ภาพบรรยากาศการอบรม True .. 
         20/03/2551   การสัมมนาเรื่อง "ยกระดับมาตรฐานธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย" .. 
 
 
................................................................................................
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.