หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
     เชิญเข้าร่วมพิธี "แห่เทียนพรรษา" ของสาขาวิชาฯ ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55 เวลา 9.00 น.  
          ณ วัดอินทารามวรวิหาร ย่านตลาดพลู
      เชิญเข้าร่วมพิธี "ไหว้ครู" ของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 5 ก.ค. 55 เวลา 9.00 น. ห้อง 985  
      เชิญเข้าร่วมพิธี "ไหว้ครู" ของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 16 มิ.ย. 54 เวลา 9.00 น. ห้อง 985  
      เชิญแบ่งปันน้ำใจหรือสิ่งของให้เด็กๆ กับโครงการ " IT ร่วมแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม" ครั้งที่ 1      
          ณ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 8 - 10 มี.ค. 54  สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.รัตนพร หีบจันทร์กรี
      กำหนดการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทอม 2/2553) จัดขึ้นในวันที่ 26 - 27 ม.ค. 54              
          ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) เวลา 8.30 - 17.00 น.
      เชิญเข้าร่วม โครงการ "ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อกับ กฟผ." ในวันที่ 18 ก.ค. 53   ณ อำเภอหัวหิน     
          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.รัตนพร หีบจันทร์กรี
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
 
     Link น่าสนใจ : การศึกษาต่อ | ทุนการศึกษา
                 สำนักงาน ก.พ.  [Link]                     วิชาการ.คอม  [Link]
                 Dek-D.com  [Link]                         ทุนดีดี ฟรีทั่วโลก   [Link]
                 Study Abroad   [Link]                    THAIGOODVIEW  [Link]
                 Educatepark   [Link]                      iGotGrants   [Link]
                 ทุนการศึกษา.คอม  [Link]                Edu Park (TLCThai)   [Link]
                 Education Abroad [Link]                Eduzones.com    [Link]
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
 
     Link น่าสนใจ : การสมัครงาน
                 JOBTOPGUN.COM  [Link]                JOBDB.COM  [Link]
                 JOBTHAI.COM  [Link]                     เปิดสอบทูเดย์.คอม  [Link]
                 JOBBKK.COM  [Link]                       JOBPUB.COM  [Link]
                 JOB48.COM  [Link]                         JOBTHAIWEB.COM  [Link]
                 JOBBEES.COM  [Link]                     THAIEASYJOB.COM  [Link]
                 JOBBYYOU.COM  [Link]                   งานวันนี้.คอม  [Link]
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.